چرا به جای آرد همه منظوره از آرد گندم کامل استفاده کنیم؟

چرا به جای آرد همه منظوره از آرد گندم کامل استفاده کنیم؟

هم آرد همه منظوره و هم آرد گندم کامل، مزایا و معایب خاص خود را دارند. اما دلیل اصلی اینکه ما در مورد جایگزینی آرد همه منظوره به جای گندم کامل صحبت می کنیم این است که آرد کامل دارای فواید سلامتی فراوان و ارزش غذایی بالایی...
ادامه مطلب