نمایشگاه آرد و نان در ترکیه

سیزدهمین نمایشگاه آرد و نان در ترکیه

نمایشگاه آرد و نان نمایشگاه شیرینی و آرد برگزاری نمایشگاه صنعت آرد پس از دوسال وقفه، استانبول میزبان فعالیت صنعت آرد و نان خواهد بود مدیر ارشد اجرایی سیزدهمین نمایشگاه صنعت آرد، نان و‌ شیرینی ترکیه گفت: در تاریخ ۱۹...
ادامه مطلب