مرکز پایش سامانه آرد و نان چیست ؟

مرکز پایش سامانه آرد و نان چیست ؟

مرکز پایش سامانه آرد و نان رصد و کنترل عملکرد واحدهای نانوایی طرح هوشمندسازی یارانه نان     بر اساس دستورالعمل وزارت کشور تشکیل می‌شود؛ مرکز پایش سامانه آرد و نان در کشور اختصاصی/ بر اساس دستورالعمل وزارت کشور،...
ادامه مطلب