سامانه خرید آرد 

یکپارچه سازی سامانه های خرید آرد

خرید آرد سامانه خرید آرد  خرید آرد گندم نانوایی سامانه خرید آرد کشوری خرید عمده آرد   مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به دلیل تعدد سامانه‌های خرید آرد و اینکه دسترسی به...
ادامه مطلب