آرد برنج

5 مرحله جهت تهیه آرد برنج خانگی

طرز تهیه آرد برنج خانگی   نکات مهم جهت تهیه آرد برنج خانگی -برای تهیه این آرد بهتر است از برنج نیم دانه یا شکسته استفاده شود. اگر به برنج نیم دانه دسترسی ندارید، برنج هایی که دانه کامل دارند تهیه کنید اما لازم است پس از...
ادامه مطلب