مجوز واردات گندم داده شد

مجوز واردات گندم داده شد

واردات گندم واردات گندم توسط بخش خصوصی واردات گندم معمولی   رئیس انجمن غلات ایران خبر داد؛ واردات گندم از سوی بخش خصوصی اجرایی شد کاوه زرگران گفت: پس از صدور مجوز رسمی واردات گندم معمولی ‌و دروم بر اساس تصمیم ستاد...
ادامه مطلب