مرکز پایش سامانه آرد و نان چیست ؟

مرکز پایش سامانه آرد و نان چیست ؟

مرکز پایش سامانه آرد و نان رصد و کنترل عملکرد واحدهای نانوایی طرح هوشمندسازی یارانه نان     بر اساس دستورالعمل وزارت کشور تشکیل می‌شود؛ مرکز پایش سامانه آرد و نان در کشور اختصاصی/ بر اساس دستورالعمل وزارت کشور،...
ادامه مطلب
بازدید مدیر کارخانه آرد واحد تهران از نانوایی ها

بازدید مدیر کارخانه آرد واحد تهران از نانوایی ها

بازدید مدیر کارخانه آرد واحد تهران از مشتریان تهرانی در خرداد ماه 1401 ، حسین شهرکی ثانوی ، مدیر کارخانه آرد واحد تهران، بازدید میدانی از شماری از واحدهای نانوایی در سطح استان تهران را در دستور کار خود قرار داد تا از نزدیک...
ادامه مطلب